Szanowny użytkowniku,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na komputerze (lub innego urządzenia), z którego użytkownik w danym momencie korzysta. Dzięki nim strona jest w stanie zapamiętać indywidualne ustawienia użytkownika takie jak np. automatyczne logowanie do systemu, kolory strony. Najważniejszą ich rolą jest jednak przechowywanie informacji o sesji. Sesja jest to unikatowy identyfikator użytkownika przesyłany pomiędzy serwerem oraz przeglądarką internetową, z której w tym momencie korzysta użytkownik. Dzięki niej serwer wie, że ma do czynienia z tym konkretnym klientem i przesyła do niego dane do których tylko i wyłącznie on ma autoryzację. Np. dzięki cookies sesji serwer rozpoznaje użytkownika i wyświetla mu jego wpisy do edycji na blogu. Zablokowanie plików cookies może spowodować, że klient może mieć problemy z dostępem do swoich danych. Cookies mogą być również używane przez zewnętrze firmy współpracujące z nami w celu opracowania statystyk odwiedzin stron przez użytkownika oraz po to by wyświetlać treści, które najbardziej odpowiadają jego gustom. W tych plikach cookies nie ma danych osobowych użytkownika. Ta witryna używa plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk użytkownika oraz po to, by zapamiętać preferowany język w jakim ma być treść strony wyświetlana.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Royal Fleet sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kościuszki 1, 08-300 Sokołów Podlaski, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384768, NIP: 8231652445, Regon: 142917174.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu wskazanym w pkt 1 powyżej, prowadzenia analityki internetowej strony www oraz analizy odwiedzin. Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@royalfleet.pl
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.